نام شرکت آلومینیوم جدید از پیشرفته ترین فن آوری پردازش برای تولید آلومینیوم در جهان نشات گرفته است. ما دو مجموعه آسیاب نورد سرد CVC 6 بالا از SMS Siemag ، آلمان وارد کرده ایم. دو مجموعه ماشین سنگ زنی نورد از Hercules ، آلمان ؛ سه مجموعه دستگاه نورد فویل 2150 از Achenbach ، آلمان ..